Welkom

herfsteditie 2020 van de Landelijke Gilde Tongerlo vzw.

Een vereniging die open staat voor iedereen én die het dorpsleven zo leuk mogelijk wil maken. Het samenbrengen van onze leden om deze aangenaam te verrassen om leute en plezier te maken lukte ons in het begin van het jaar nog vrij aardig met een nieuwjaars- wandeling, een teerfeest, een kruidenles en een
avondzoektocht te Bergom.

Begin april hebben wij onze leden een fotozoektocht in Tongerlo kunnen aanbieden en werd ons plattelandspad opnieuw in de schijnwerper gesteld.

Vanaf het moment dat de corona-epidemie wat zwakker werd, hebben wij uitgepakt met een vijfdaagse. Conform de toenmalige coronamaatregelen
konden wij opnieuw activiteiten inrichten voor maximaal 50 personen. Dag één, een wandeling door een ongekend gebied te Zoerle Parwijs was meteen een voltreffer. Onze secretaris telde vijftig deelnemers die konden genieten van de prachtige natuur. Wij hebben weer paadjes bewandeld die voor zeer veel deelnemers nieuw waren. (Bij de officiële opstelling van de deelnemerslijst bleek achteraf dat de secretaris zichzelf niet had geteld, niet verder vertellen hé).

Onze fietstocht op 23/07 was op één na volboekt. De 49 fietsers konden 38 kilometer lang genieten. Ook hier kwamen wij weer op mooie ongekende wegen. Bij terugkomst konden wij aan het KLJ lokaal buiten in een grote cirkel genieten van de aangeboden verfrissing.

Maar op 29 juli 2020 verscheen de COVID-19-politieverordening van de gouverneur van Antwerpen. Hierdoor moesten wij onze activiteiten van de geplande vijfdaagse staken. Voor de laatste dag hadden we brood met spek, gebakken op een draaibarbecue voorzien zodat met deze coronamaatregel toch één varken gelukkig was.

We hebben het opstellen van deze ledenbrief bewust wat uitgesteld met de hoop meer positief nieuws te kunnen brengen, maar helaas zijn wij na de recente verstrenging van de coronamaatregelen en de heropflakkering van de pandemie van mening dat wij in het belang van de gezondheid van onze leden voorlopig geen activiteiten kunnen organiseren. Op de keerzijde sommen wij enkele activiteiten op die voor 2021 in de pijplijn zitten, maar we wachten op een sterke afname van de coronacrisis. Voor wie het nog niet heeft gedaan, graag emailadres naar welkom@lgtongerlo.be zodat wij iedereen tijdig kunnen verwittigen.

Ondanks ons voorwaardelijk aanbod aan activiteiten dienen wij ook dit jaar het lidgeld
(28 euro voor de gewone leden ) op te vragen. Wij hopen dat iedereen begrip kan
opbrengen voor de huidige situatie en met overtuiging zijn/haar lidmaatschap hernieuwt.

Seniorenwerking

Omwille van de corona en de doelgroep met verhoogd risico zijn momenteel nog alle activiteiten gestaakt. Tijdstipt heropstart nog onduidelijk, bij meer nieuws zullen wij een mail verzenden.Ledenbrief juni 2020/3
Ledenbrief september 2019/3 Ledenbrief zomereditie 2019/2
Ledendrief januari 2019/1Ledenbrief zomer 2018


Dit is website van Landelijke Gilde Tongerlo vzw
0736.766.864 RPR Antwerpen afd. Turnhout
Zetel: Voorteinde 51 2260 Westerlo