Avondwandelzoektocht vrijdag 6 maart 2020

06/03/2020 * 18:00
Onder den toren (achter kerk Bergom)
Categorie:


Avondwandelzoektocht vrijdag 6 maart 2020
In kleine groepjes wordt aan de hand van een kaart de te volgen weg weergegeven. Met
deze kaart is het nog moeilijk om foutief te stappen. Je krijgt ook een aantal foto’s mee
waarvan het de bedoeling is om deze in de juiste volgorde te plaatsen. Een goede
verlichting en eventueel goede bril zijn aangewezen omdat in het duister de foto’s
moeilijker te herkennen zijn.
Deze avondzoektocht is ook geschikt voor kinderen, dikwijls zijn die de beste vinders. Bij
aankomst wordt een stuk kip of rib aangeboden.
Wij vertrekken aan zaal Onder Den Toren, Hoge Dreef Bergom – onder de kerk van Bergom
Eerste start om 18.00 uur (groepen met kinderen) einde 21.30 uur
Start groep zonder kinderen 19.00 uur – de laatste om 20.30 uur .
Kostprijs (excl. drank): leden 5 euro, niet leden 8 euro te betalen op BE32 7333 4303 7702
3 / 3
met vermelding aantal en kip of rib. Ten laatste inschrijven op maandag 2 maart 2020.
Voor meer info Michel 0476 31 24 25