Tuin van de Toekomst – uitgesteld !

Nu dinsdag 2 februari 2021 hadden wij de voordracht “Tuin van de Toekomst” geprogrammeerd.
Door de coronamaatregelen kan deze niet doorgaan.
Met het bestuur hebben wij beslist om deze voordracht niet te schrappen maar uit te stellen naar een latere datum.
Vanaf het moment dat wij met de spreker een nieuwe datum (vermoedelijk in het najaar) hebben afgesproken, zullen wij jullie die laten weten.

De activiteit mobiele kiekjes blijft (voorlopig) nog voorzien op 27 maart ek.

Tuin van de Toekomst

Als ons klimaat verandert, dan zal onze manier van tuinieren zich aanpassen. Welke planten zullen onze tuinen sieren of onze moestuinen vullen? Met welke slimme snufjes zullen tuineigenaars anders en makkelijker gaan tuinieren? Hoe gaan we om met nieuwe ziekten en plagen en wat zijn de effecten op bestuivende insecten als hun voedselbronnen bloeien op andere tijdstippen? Dit en nog veel komen wij die avond dan te weten ! Wij hebben de deskundige Paul Janssen uit Kasterlee (https://www.facebook.com/Paul.Janssen.tuinen)
kunnen strikken voor deze uiteenzetting.