Verslag Herfstwandeling Prinsenpark, november 2021

Verslag Herfstwandeling Landelijke Gilde Tongerlo zondag 7 november 2021.

Ondanks een fikse regenbui om 7 uur ’s morgens kwamen de ruim 60 ingeschreven leden tijdig toe op de parking van het Prinsenpark te Retie. 
Omdat iedereen goed op tijd was, kon de wandeling zelfs 5 minuten vroeger vertrekken dan het geplande vertrekuur van 13.30 uur.

Mensen met een paraplu werden verzocht deze terug in de auto te steken, wegens niet nodig. 

Door de Retiese bossen naar de Hooibeekhoeve.  Het prinsenpark is een mooi bosgebied met tal van loofbomen en een blotevoetenpad dat enkele dappere onder ons blootvoets hebben uitgetest.  Ik vermoed dat deze nog niet veel last hebben van wintervoeten.

  Michel onze gids, gaf even het heft uit handen en oeps een kleine wegvergissing.  Maar zoals gepland kwamen wij na een uur en kwart tijdig toe aan de Hooibeekhoeve waar we werden verwelkomd door Brent.

Eerst werd door LG Tongerlo aan de wandelaars een koffiekoek aangeboden en een natuurlijk medicamentje uit de sterke zoete drankenkast. 
Met zijn allen op de weegschaal om vast te stellen dat wij gezamenlijk 4.440 kilogram wogen.  Wij hadden dus wat gewicht in de schaal te werpen.

Allemaal op de openluchtklasbank en Brent begon ons aan de hand van een PowerPointpresentatie toe te lichten wat de Hooibeekhoeve allemaal doet.  Als ik het goed heb begrepen is dit voornamelijk onderzoek en voorlichting naar verbeterde akkerbouw i.c. voedergewassen en koeien.  Zij onderzoeken de landbouwgronden met sensoren en andere machines.  De bemesting rendeert het best op goede landbouwgrond.  In het tweede gedeelte werden wij rondgeleid in het koeienparadijs.  Onderzocht wordt hoe een koe nog milieuvriendelijker kan worden.  Wij hebben ook geleerd dat zwart boven bruin gaat bij de Holsteinerkoe.  Wij zagen in deze stallen uitsluitend vrouwelijke dieren die wekelijks worden gewogen zonder dat er eentje zich zorgen maakt…. 

Na dit aangenaam bezoek wandelden wij langs de prachtige vijvers terug naar de parking.

Aan de vijver was de grote zilverreiger vertrokken, sommige wandelaars meldden mij dat er nu een kluut zat.  Ik hoop dat zij mij niet met een kluitje in het riet hebben gestuurd.

Aan de parking stappen wij in de auto om door de Barmhartige Stede naar het KLJ-lokaal te rijden. 

Daar konden de wandelaar genieten van stoofvlees, vidé, groentjes en fritten.  De halfopen vensters en deur zorgden voor de luchtventilatie.  Het avondmaal werd afgerond met een goeie harde ambachtelijke frisco. 

Rond 19 uur was alles opgekuist en trokken wij voldaan naar huis. 


Hoewel je de laatste tijd wat minder van ons gehoord hebt, zijn wij niet bij de pakken blijven zitten.
Na de dorpsfeesten hadden wij in de maand oktober graag een wiskyproefavond willen organiseren, maar uiteindelijk hebben wij dit moeten afgelasten. Maar niet getreurd, de volgende activiteit kondigt zich reeds aan.

We hervatten op zondag 7 november met onze jaarlijkse herfstwandeling.

Omwille van de corona zien wij nog af van een busreis en starten wij deze wandeling aan het prinsenpark te Retie.
Aan de deelnemers wordt gevraagd om zelf voor het  vervoer naar de parking van het Prinsenpark Kastelsedijk 5 te Retie te zorgen, eventueel carpoolen.
Je rijdt best via Geel richting Retie.  Het kanaal Bochelt-Herentals over en dan aan het eerste kruispunt met verkeerslichten naar links.  Er staan duidelijk richtingsaanwijzers naar het Prinsenpark.

De wandeling start om 13.30 uur stipt, wij dienen een strikt tijdschema te volgen.  Gelieve tegen 13.15 uur naar de parking te komen, wij reden een dik half uur vanuit Tongerlo.  

Wij verkennen het prinsenpark met zijn prachtige vijvers en natuurschoon.  Tijdens de voorbereiding vandaag kwamen wij de grote zilverreiger tegen én een houten eend.

Deze laatste zou zeker blijven zitten tot wij terug passeren.  Na 5 kwartier rustig wandelen komen wij aan bij de Hooibeekhoeve waar wij worden ontvangen en rondgeleid.  Hier is ook een drank en sanitaire stop voorzien.  (Wie niet graag wandelt mag ook rechtstreeks naar de hooibeekhoeve komen, Hooibeeksedijk 1, Geel.)

De Hooibeekhoeve is het praktijk- en voorlichtingcentrum voor mekveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen.

Wij vervolgen onze 8,5 kilometer lange wandeling richting parking om vervolgens naar het KLJ-lokaal te Tongerlo te rijden. 

Wij vervolgen onze 8,5 kilometer lange wandeling richting parking om vervolgens naar het KLJ-lokaal te Tongerlo te rijden.  Daar bieden wij onze leden een avondmaal in buffetvorm aan bestaande uit:

  • Stoofvlees
  • Vidé zonder koekje
  • Frietjes
  • Koude groentjes (sla, tomaat, komkommer, wortelen)
  • voor de kindjes zijn er nuggets en bitterballetjes
  • Achteraf is er voor ieder een Frisco voorzien

Leden en hun inwonende gezinsleden, die niet aan de wandeling kunnen deelnemen zijn ook van harte welkom op deze maaltijd.  Wij voorzien om tegen 17.30 uur te starten met het eten. 

De wandeling met bezoek aan de Hooibeekhoeve is volledig gratis, voor de maaltijd vragen wij een bijdrage van 10 euro, voor kinderen bedraagt de prijs 5 euro.

Om alles in goede banen te leiden vragen we wel om uiterlijk donderdag 3 november in te schrijven door storting van de deelnameprijs.
Dit op onze rekening BE32 7333 4303 7702, met vermelding: aantal volwassenen en kinderen en deelname aan wandeling of niet.

P.S. 1: Ook dit jaar nog geen Halloweenwandeling, wel voorzien wij in de kerstvakantie een reflectorenwandeling die je best in het donker wandelt.

P.S. 2: Aan de weinige leden dit hun lidgeld nog niet hebben betaald, gelieve dit uiterlijk 31 oktober te doen.