Nieuwsbrief maart 2022

Beste Leden,

Hoewel momenteel de oorlog in Oekraïne het wereldnieuws overheerst, zien wij toch nog een lichtpunt in de verminderde dreiging van het Coronavirus.   Dit liet ons op de laatste bestuursvergadering van dinsdag 1 maart besluiten om er terug volop in te vliegen.  Onze eerste activiteit is een QR-avondzoektocht in onze eigenste dorp op vrijdag 18 maart met de daaropvolgende week donderdag 24 maart een uiteenzetting over een noeste werker de honingbij. 

QR-avondzoektocht  vrijdag 18 maart 2022.

Wij hebben voor jullie een wandeling langs minder bekende paadjes in Tongerlodorp uitgestippeld.

Wij vertrekken aan de parochiezaal Tongelhof en volgen niet de kruimeltjes van klein duimpje maar wel de moderne versie van de QR-code.  Op de wandelroute hangen diverse QR-codes die je de weg zullen wijzen en ook opdrachten zullen geven.  Met deze moderne technologie kan men haast niet meer verloren gelopen, wat ook onze bedoeling is.  Na de wandeling van 5,5 kilometer komt men terug aan te Tongelhof waar een stuk kip of rib met boterham wordt geserveerd.  Deze werden in het verleden steeds goed gesmaakt.  

Men kan starten vanaf 18.30 uur zodat de kinderen kunnen meewandelen tot 20.30 uur zodat ook de melkende boer kan deelnemen.  Om de 10 minuten start er een groep zodat het voor iedereen een zoektocht blijft.  Gelieve bij inschrijving het gewenste startuur op te geven, wij bevestigen achteraf.

Bij elke groep moet minstens één lid aanwezig zijn dat zich wel kan laten vergezellen door vrienden, kennissen of…..

Een goedopgeladen smartphone of iphone of iets anders dat QR-code kan lezen met netwerkverbinding is noodzakelijk.  Je kan deze reeds testen met de QR hierboven.  Mocht je hiermee problemen ondervinden, of is alles nieuw aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder zodat deze QR geen belemmering vormt voor je deelname.

Deelnameprijs 7 euro voor leden – niet leden 10 euro ( hier is de inflatie reeds in verrekend !).

Hoe inschrijven: Door storting deelnameprijs op rekening BE32 7333 4303 7702 EN email naar welkom@lgtongerlo.bemet vermelding van aantal deelnemers en gewenst startuur en dit uiterlijk maandag 14 maart ek. (wij moeten onze kippen- en ribbenboer nog informeren)

Honingbijen en de Aziatische hoornaar donderdag 24 maart te KLJ lokaal.

Op donderdag 24 maart om 20.00 uur te KLJ Lokaal Bosstraat 17 komen de voorzitter en de ondervoorzitter van het Vlaams Bijeninstituut ons een boeiende uiteenzetting geven over de (lieve) honingbij en de (kwaadaardige) Aziatische hoornaar.  Wij hebben hen ook gevraagd aandacht te besteden aan de inrichting van onze tuinen.  Iedereen welkom.

Deelname gratis voor leden, niet leden 2 euro.  Graag een seintje vooraf via welkom@lgtongerlo.be

Seniorenclub

En ook de gewestelijke seniorenclub schiet uit de startblokken met de herneming van hun activiteiten.  Hoewel dit een gewestelijke activiteit is, zijn de jonge en de niet meer zo jonge ouderlingen uit Tongerlo steeds goed vertegenwoordigd. 

Op 10 maart 2022 om 14.00 uur te ontmoetingscentrum Zoerle Parwijs Smissenstraat 11 is de eerst volgende activiteit.  Paul en Staf (Pasta) zullen voor een straf muzikaal optreden zorgen.  Zij brengen golden oldies afgewisseld met grappen en grollen.  Daarna worden twee pistolets, ene met heps en ene met kaas voorzien met een bakje kaffe of thee.

Dit alles aan de officiële prijs van 8 euro, maar onze kas zorgt er voor dat die van Tongerlo voor 6 euro worden verwend.

Onze Jef heeft reeds 24 inschrijvingen uit Tongerlo binnen, maar andere leden-senioren zijn nog meer dan welkom.  Wil je deelnemen graag tegen zondag as een seintje via welkom@tongerlo.be

Op donderdag 14 april komen Andy en Di maar meer info in een volgende ledenbrief.

Andere activiteiten

Na overleg met de gemeente en Kempisch Landschap gaan wij dit jaar op 5 en 7 augustus aan de Beddermolen een feesttent plaatsen. 

Ook aan Tongerlo Leeft  7 en 8 mei gaan wij opnieuw meewerken.

De misviering aan de grot in de vernieuwde omgeving, met onze brug staat opnieuw op de agenda en dit op woensdag 25 mei 2022.

Over deze activiteiten later meer info.

Met vriendelijke groeten,

Paul Van den Eynde
Secretaris LG Tongerlo vzw