Verslag Online quiz “In Europa”. 2021


Voor onze tweede quizavond in deze coronatijden noteerden wij 29 ingeschreven bubbels met 67 deelnemers (al dan niet afzondelijk).
Uiteindelijk  waren er 40 gasten die antwoorden op de gestelde vragen.
Ten opzichte van de vorige quiz een toename aan deelnemers.
Deze quizavond bestond uit drie delen met een testquiz, een hoofdquiz over Europa en een bijquiz over Tongerlo.
Met de testquiz werd  iedere nieuwe deelnemer vertrouwd gemaakt met het gebruik van Kahoot. 
Aan de hand van de vijf nieuwe vragen kwamen wij te weten dat de Trannoyplein vernoemd werd naar Burgemeester Baron Henri de Trannoy én dat de beddermolen grotendeels van hout is.
Er werd tevens verteld dat er wordt overwogen om de naam van de Beddermolen te wijzigen in de Vanhoutmolen, vernoemd naar onze voorzitter Luc Vanhout.

Na deze intro kon de hoofdquiz starten, 9 onderwerpen met telkens vijf vragen.
De moeilijkste vraag was: In welk land staat het Europees hof van Justitie: toch hadden 7 deelnemers met het antwoord Luxemburg aan het rechte eind.
Ook de leeftijd van Sandra Kim en dat Zwitserland niet tot de Europese unie behoorde was slechts door een minderheid geweten.
Dat de Duitse telenovelle “Sturm der liebe” zich afspeelde in Hotel Fürstenhof was praktisch door iedereen geweten alsook dat de Hollanders met gulden betaalden en dat in Griekenland met Drachme werd betaald , de laatste twee vragen werden door iedereen  volledig correct beantwoord.

En na veertig minuten spelen kwam Ben als winnaar uit de bus met een score van 87%, gevolgd door de sterk opzettende Vanbies met 84%.
En op het derde schavotje stond de mama van Ben met ook 84%.
Helaas was er in de kwisronde over de vlaggen een vlag verdwenen en dan is het moeilijk om te antwoorden van welk land die vlag is.
Dit vertekende enigszins de uitslag maar de voorsprong van Ben was voldoende om zijn leidersplaats in stand te houden.

Na een korte break startte om 21 uur 05  de ronde Tongerlo in de sneeuw.
Een twintigtal foto’s uit Tongerlo werden getoond met de bijhorende vraag.
Hier was de Sint Siardusstraat of althans de verbindingsweg met Brandstee de grootste moeilijkheid met 8 correcte antwoorden.
De bevroren fontein aan de abdij, het mooie landschap van de Wimp en de dreef aan de Grot werd haast door iedereen herkend.
Maar de organisator schoot bij de vraag over het pad aan de Meulemanslaan een blunder van formaat.
In Kahoot werd door hem aangeduid dat het pad achter Leyse hoeve correct was zodat wie correct antwoordde geen punten kreeg en wie fout antwoordde toch met de volle buit ging lopen.
Gelukkige was het motto van dit experiment voor de fun en niet voor de punten.Wij gaan dan ook geen klassement kenbaar maken.
Wat wij als organisator ook geleerd hebben is dat de quiz slechts in laatste instantie “openbaar” mag gezet worden in Kahoot. 
Want computernerds kunnen anders deze quiz reeds op voorhand inkijken en de antwoorden van buiten leren. 


We gaan om de vijf jaar naar de stembus voor Europese verkiezingen, maar wat weten we over Europa ? Europa dat als werelddeel ten westen van Azië en ten noorden van Afrika ligt. Dat begrensd wordt door de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Dat zoveel verschillende nationaliteiten en culturen kent.

We willen in deze quiz niet weten wie voorzitter is van de Europese raad of
welk land het laatste toegetreden is, maar we stellen wel vragen over ‘andere’ Europese weetjes. In deze quiz, met één rode draad  Europa zijn volgende rondes met telkens vijf vragen opgenomen:
Europese muziek, Europese lekkernijen, Europese sportkampioenen,
Europese vlaggen, Europese fait divers, Oude Europese munteenheden, Europese films en series, Europese bezienswaardigheden, koningshuizen, ini-staatjes en Europese geschiedenis. 

Dus voor elk wat wils.

Na elke vraag krijg je 3 mogelijke antwoorden waaruit je zo snel als mogelijk het juiste aanduidt. Hoe sneller het juiste antwoord hoe meer punten (opzoeken op internet wordt afgestraft. Iedere gezinslid kan afzonderlijk deelnemen aan de quiz, niet leden zijn ook welkom.
Je heb enerzijds een computer nodig om je aan te melden in “Teams” en anderzijds een smartphone, iphone, andere computer, laptop of ipad om de antwoorden in te geven.

De quiz vangt aan op zaterdag 20 februari om 20.00 uur stipt en zal rond 21.00 uur afgelopen zijn.