Vernieuwing lidmaatschap 2024

Zoals eerder aangekondigd wordt het lidgeld voor 2024 op een nieuwe wijze geïnd.

Normaliter heeft iedereen zaterdag laatstleden een mail ontvangen van ledenadministratie @landelijkegilden.be  met hoofding “Hiernieuw je lidmaatschap bij Landelijke Gilden”.  Als je in deze mail op het oranje veld “lidgeld betalen” klikt kan je op een eenvoudige moderne wijze je lidgeld betalen.  Je kan ook nog met een klassieke overschrijving je lidgeld storten maar dan wel op de rekening van Leuven BE58 7364 0306 5679  met vermelding van de gestructureerde mededeling.

(Mocht je per vergissing toch op onze rekening gestort hebben, wij zullen dit wel doorstorten.)

Ter info: Het lidgeld voor de gewone leden bedroeg voor 2023 28 euro waarbij nieuwe leden voor het eerste jaar de helft dienen te betalen ic 14 euro.

Voor 2024 werd vanuit Leuven een forse indexering toegepast (op het ogenblik dat deze verhoging werd berekend, was de inflatie inderdaad vrij hoog) zodat het lidgeld  nu 32 euro bedraagt en voor nieuwe leden 16 euro.

Desalniettemin hopen wij dat al onze leden hun lidmaatschap spoedig zullen vernieuwen.  Een deel van onze leden hebben dit reeds gedaan !
P.S. Zij die mee op uitstap gaan naar Wéris hebben de verhoging reeds terugverdiend.