Verslag “AED in de praktijk”. 27 oktober 2022.

Vanuit de Brandweerzone Zuiderkempen post Westerlo kwam Steven Bastiaens samen met enkele collega ambulanciers ons informeren over de praktische werking van het Automatische Externe Defibrillator-toestel.  Een twintigtal deelnemers volgden deze zeer boeiende uiteenzetting en hebben hun angst voor het gebruik van dit toestel overwonnen.  Waarvoor een dikke merci aan de brandweerlieden.

Vanuit de Brandweerzone Zuiderkempen post Westerlo kwam Steven Bastiaens samen met enkele collega ambulanciers ons informeren over de praktische werking van het Automatische Externe Defibrillator-toestel.  Een twintigtal deelnemers volgden deze zeer boeiende uiteenzetting en hebben hun angst voor het gebruik van dit toestel overwonnen.  Waarvoor een dikke merci aan de brandweerlieden.

Nu nog enkele nummers: als je in heel Europa dringende medische hulp nodig hebt, bel naar de 112 en niet naar de 1207 om het nummer van de 100 te vragen om dan den 900 in te tikken.  Aangeraden wordt om de app 112 te installeren.  Een van de aanwezigen had een voorval in een bos en moest een straat opgeven, met de app weet men GPS-gewijs onmiddellijk waar je bent.

In geval er iemand in een noodsituatie bevindt, dien je volgende vijf regels te volgen:

  1. Zorg eerst voor je eigen veiligheid (zodat een bijkomend slachtoffer wordt vermeden).
  2. Controleer het bewustzijn van het slachtoffer – antwoordt of ademt deze nog ?
  3. Verwittig of beter nog laat naar den 112 bellen
  4. Pas hartmassage toe
  5. Gebruik het AED toestel

Vanuit de dienst 112 word je begeleid in de handelingen van de eerste zorg, belangrijk hierbij is dat je de speaker van je gsm opzet.  Je controleert het best de ademhaling door met de ene hand op het voorhoofd en de andere op de kin het hoofd naar achter te kantelen.  Hou ook borstkast in het oog.

Bewusteloos en geen adem: hiel handpalm in het midden van het borstbeen met de ander hand trekt men de vingers naar achter, loodrecht over het slachtoffer en dan hard drukken.  Dit noemt men borstcompressie die je in principe 30 maal uitvoert en dan twee beademingen.  Dat laatste doe je in deze coronatijden het best alleen bij mensen dit je kent.  Immers de hartcompressie zorgt ook voor een blaasbalkeffect op de longen.  Het allerbelangrijkste bij deze CPR (cardiopulmonale resuscitatie) of reanimatie is dat het hart terug begint te pompen om de bloedsomloop te hervatten en dat je indien nodig de borstcompressie zo snel mogelijk opstart.

Het tempo van de hartcompressie wordt bepaald door het refrein van het Bee Geeliedje “Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive”.  Voor de jongere lezers: het K3 liedje 10.000 luchtballonnen zou ook het juiste tempo aan van 100 à 120 compressies per minuut aangeven.

Ondertussen heeft iemand het AED toetstel (b.v. aan de kerk van Tongerlo) gaan halen.  Dit toestel geeft perfect aan wat je moet doen.  Het makkelijkste om dit te leren kennen is het doen wat wij dan ook uitgebreid hebben gedaan.

Op de genderneutrale poppen mochten wij ook de hartcompressie en beademing uitvoeren.  Hier werden wij goed geholpen door de vier aanwezige ambulanciers.  Er was ook nog een babypop aanwezig omdat de baby’s of kleine kinderen toch nog een andere benadering vergen die ons eveneens werd toegelicht.

Tot slot nog enkele weetjes.

Toeval of niet maar één van de aanwezige ambulanciers had in de ochtend nog een slachtoffer met hartstilstand kunnen reanimeren.

Bij de borstcompressie hoort men dikwijls gekraak, bij ouderen al wat meer dan bij de jonge garde.  Als het slachtoffer reclameert van de pijn is alles gelukt.  Liever wat pijn dan niet meer ademen is het motto.

Wij kregen ook nog de tip om nooit met je vinger iets uit de mond te halen, onbewust kan het slachtoffer je vinger afbijten ! 

Omdat wij als vereniging het verder helpen van de medemensen onderschrijven, kregen de aanwezigen nog één traktatie van ons.  De plakkers (niet die van het AED-toestel) kregen er nog enkele extra.

Nog een weetje dat ik tussen een spa bruis en spa plat ben te weten gekomen.  Bij oproep van den 112 kan je zelf niet meer kiezen naar welke ziekenhuis je wordt vervoerd.  Iemand die op Sporta op de atletiekpiste bevindt, wordt naar Herentals vervoerd en iemand die aan het padellen is wordt naar Geel versast.  Voor wie in de cafetaria aan den toog van zijne sus valt, weet ik niet waar die terecht gaat komen.


Wij starten om 19u00 stipt in het KLJ lokaal om even stipt te eindigen om 22u00. 
Wil je er graag bij zijn, volledig gratis voor leden, zeer graag een seintje (per mail) voor dinsdag 25 oktober zodat er eventueel meer ambulanciers en materiaal wordt voorzien om iedereen de kneepjes van het vak grondig te leren.

“Iedereen zal al wel ergens een AED-toestel hebben zien hangen maar zou je het ook durven gebruiken?  Na deze voordracht zou dat geen probleem meer mogen zijn.”

Steven Bastiaens van de brandweer van Westerlo zal ons met enkele ambulanciers wegwijs maken.  Op het programma staat:

  •  Korte uitleg over de werking dienst 100 en 112, van oproep tot overname verzorging patiënt.
  •  Nut van de app 112 op uw smartphone.
  • Opstarten van de reanimatie, wat te doen.
  • Werking van een AED-toestel, hoe te gebruiken.  Locaties van deze toestellen.
  • Oefenen reanimeren en gebruik van AED-toestel.